Wednesday, February 24, 2010

"sanatçı kendisini umutsuzluğun derin pasifliği içinde buluR"MUŞ!
AS IF  "the artist find herself/himself in a deep passivism of despair"!, 2010